Treetment,Steven Ibelings

Welkom op de website van Treetment! Treetment is een boomverzorgingsbedrijf uit Den Haag met als werkgebied heel Nederland. Treetment pleegt klimmend onderhoud aan bomen, kapt bomen en doet allerlei werkzaamheden op plaatsen die lastig bereikbaar zijn met een conventionele stijger of lift. Treetment is gespecialiseerd in werk op grote hoogtes, moeilijk bereikbare plekken en gecompliceerde klussen! Het maakt voor Treetment dan ook niet uit of uw boom in een drukke winkelstraat, diep in een weiland, achter in uw tuin of naast een beschermd monument staat. Treetment komt overal veilig en verantwoord bij. Daarnaast ontwikkelt Treetment innovatieve klimtoepassingen.

Treetment wordt gedreven door Steven Ibelings.
“Van jongs af aan ben ik, Steven Ibelings, al bezig met op hoogte voortbewegen d.m.v. verschillende touwtechnieken en het verrichten van gezekerde werkzaamheden. Door grote liefde voor de natuur, hoogte en klimmen ben ik terecht gekomen in de boomverzorging. Om een zo groot mogelijk kennisvlak te ontwikkelen over het werken op hoogte heb ik me in zoveel mogelijk klimtechnieken verdiept, zodat er op elk moment een oplossing gevonden kan worden voor de uiteenlopende situaties waarin ik terecht kan komen.”

Treetment bedient zich van basis wandklimtechnieken tot de meest uiteenlopende industriële touwtechnieken. Hierbij maakt Treetment gebruik van van vele verschillende lijnklemmen en andere attributen die speciaal ontwikkeld zijn voor dit soort doeleinden. Het werkgebied van Treetment strekt zich daardoor uit van de kleinste tot de hoogste boom en industriële werkzaamheden op hoogte.

Margiet Bennekom
Onze boom stond op een moeilijk bereikbare plek in een drukke woonwijk. Treetment heeft hem vakkundig weggehaald, bijzonder om te zien!
via Facebook

Johan Brenninkmeijer
Ondanks dat we onze prachtige boom moeten missen was het door Treetment toch een positieve ervaring, bedankt.
via E-mail

Werkzaamheden

Boomverzorging

Bomen moeten onderhouden worden. Wanneer onderhoudsmaatregelen niet worden uitgevoerd ontstaat vaak een onregelmatige kroon die de stabiliteit van de boom negatief beïnvloed. Bij te laat ingrijpen moeten te grote gesteltakken worden verwijderd en deze worden meestal niet meer overgroeid. Dat kan zorgen voor lelijke plekken in de boom en dit rigoureus ingrijpen heeft vaak groei van schadelijke schimmel tot gevolg waardoor de boom uiteindelijk ziek wordt en gekapt moet worden. Treetment Boomverzorging verzorgt al het klimmend snoeien van uw bomen. Of ze nu groot of klein, dik of dun zijn. Treetment vindt dat elke boom de juiste aandacht verdient.

Treetment voert alle boomverzorgende handelingen uit, onze werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Snoeien van bomen met aandacht voor natuurlijk evenwicht.
 • Uitdunnen van de kroon.
 • Het verwijderen van dood hout.
 • Begeleidingssnoei.
 • Verwijderen of veilig stellen van gevaarlijke takken.
 • Onderhoud en inspectie van de gezondheid van uw boom.
 • Het aanleggen van een boomspiegel.
 • Bodemverbetering.

Boomkappen

Treetment Boomkap verzorgt al het kappen van uw bomen. Of ze nu groot of klein, dik of dun, jong of oud zijn. In een dicht bebouwd gebied, dichtbevolkt gebied of op een open weiland staan, Treetment kapt elke boom. Treetment is al vele jaren bezig met het verzorgen en het kappen van bomen en heeft inmiddels een hoop ervaring in het vak. Treetment is een specialistisch bedrijf, wij doen niet alles maar enkel waar we echt goed in zijn. Zowel kleine klussen als grote klussen kunnen wij aannemen door een groot netwerk binnen de branche. Dat geeft u het voordeel van kleinschaligheid en persoonlijk contact maar ook van een hoop mogelijkheden die u misschien niet eens voor ogen had.

Treetment kapt elke boom die u wilt. Het kappen van een boom is altijd maatwerk en wij hebben voor elke situatie een passende oplossing. Waarom zou u voor Treetment kiezen?

 • Jarenlange ervaring met kappen van bomen.
 • Uw boom veilig verwijderd, zonder schade aan uw omgeving.
 • Verwijderen van stam en wortels mogelijk.
 • Afvoeren, verzagen of versnipperen van het hout.
 • Zicht op de natuur, ook voor onderhoud en inspectie van de gezondheid van uw boom kunt u bij Treetment terecht.
 • Door klimmen geen dure stijgers en zwaar materieel bij u voor de deur.
 • Snel, efficiënt en betaalbaar.

Wilt u toch wat van uw boom “overhouden”?
Wij kunnen verschillende dingen maken uit het hout van uw boom. Denkt u bijvoorbeeld aan een mooie houten bank, stoel of een tafel uit uw boom!

Hoe zat dat ook alweer met vergunningen?
Het is in sommige gemeenten verboden om bomen te kappen. Ook als ze op particuliere grond staan. Dit geldt vaak ook voor het verplaatsen, rooien of andere handelingen, waardoor de boom dood kan gaan of ernstig beschadigd kan raken. Per gemeente kunnen de regels hierover verschillen.

Voor kap moet u in zo’n geval eerst een vergunning vragen aan de gemeente. Vroeger heette dit een kapvergunning, maar sinds 1 oktober 2010 heet dit een ‘omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand’ of kortweg omgevingsvergunning.

Bepaalde boomsoorten of percelen buiten de bebouwde kom vallen onder de Boswet. Let op, de bebouwde kom van de Boswet kan anders zijn dan de bebouwde kom van de Wegenverkeerswet.

In sommige gevallen moet kap van deze bomen worden gemeld bij de provinciale boswetambtenaar en moet er binnen 3 jaar worden herplant. Bomen in erven en tuinen vallen niet onder deze meldings- en herplantingsplicht van de Boswet. Toch kan het zijn dat u een omgevinsgvergunning nodig heeft voor kap. Vraag daarom altijd bij uw gemeente na of uw boom mag worden gekapt zonder vergunning.

Hoe krijg ik een kapvergunning?
Informeer bij uw gemeente naar de voorschriften. De regels over het kappen van bomen verschillen per gemeente. U vindt ze via het Omgevingsloket.

Op het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningscheck doen. Deze geeft een aanwijzing of er een omgevingsvergunning nodig is of dat u alleen een melding moet doen. U kunt hier de vergunning ook aanvragen met uw DiGiD.

U kunt de aanvraag ook rechtstreeks bij uw gemeente indienen. Vaak heeft uw gemeente hiervoor een speciaal formulier (op papier of digitaal).

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat. Geef in de aanvraag aan om welke boom het gaat, wat u precies van plan bent en waarom. Probeer dit zo goed mogelijk uit te leggen. Voeg bijvoorbeeld een verklaring van een boomdeskundige toe als de boom ziek is. Treetment inspecteert en meet ook de gezondheid van uw boom en kan een verklaring afgeven die kan dienen als steunbewijs, wanneer noodzakelijk.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bent u vaak legeskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten verschillen per gemeente.

Daarom Treetment


Heel Nederland
Treetment werkt in heel Nederland.
Elke Klus
Door een uitstekend netwerk is geen klus te groot voor Treetment.
Één oplossing
Treetment, voor al uw boomgerelateerde werkzaamheden!
Alles is mogelijk
Geen zwaar materiaal voor de deur en van ons zult u nooit horen “daar kunnen we niet bij”.

Media

Treetment heeft al in diverse media haar verschijning gemaakt. Steven Ibelings heeft namens Treetment verschillende prijzen gewonnen waaronder een zilveren medaille op de klimkampioenschappen. Treetment gebruikt het zelf ontwikkelde SRW systeem zelf dagelijks bij uw klus maar deze heeft haar weg inmiddels zelfs tot in Nieuw-Zeeland gevonden! Naast haar reguliere werkzaamheden geeft Treetment ook trainingen en redt Treetment zo af en toe is een duif.

[ut_video_youtube url=”6Kz2Ku0GPMY”]

Zie hier de deelname aan de Europese Rescue kampioenschappen in Wenen, 2011.

[ut_video_youtube url=”V84g9CULTw8″]

Deelname aan Footlock kampioenschappen in Noorwegen, 2011. Klik hier om uw Duits te testen en meer te lezen over Steven’s deelname.

Contact

Neem contact op met Treetment!